Welcome to Jinan PuYe Mechanic & Electronics Technology Co.,Ltd.

contact us

Address: No.13, Xinsi Street, Xinsha Industrial Park, Sushan Road, Huaiyin District, Jinan City, Shandong Province 
 
Phone:+86-531-85961536 85982978
 
Fax:+86-531-85960671
 
Zip code:250118
 
Website: www.jnpuye.com       www.17w18.com       www.testmc.net
 
E-mail:jnpuye@163.com